HỘI THÁNH BÁP TÍT ENGLEWOOD, COLORADO

www.vietchurch-co.org

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Englewood, Codorado hân hạnh chào đón quí vị ghé thăm trang nhà.

Trang nhàBài giảngSinh hoạtHình ảnhThắc mắcLiên kếtBản đồ

 

 

 

Hội Thánh Tin Lành Báp-tít Englewood, Colorado - USA

4881 South Acoma

Englewood, CO 80110

 

Điện thọai: (303) 947-4586

Điện thư: englewood@vietchurch-co.org

 

 

Thư gửi bạn 4-2007

Bạn thân mến,

Sách Luca ghi lại rằng có vài người đàn bà đã “lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài”, “nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus” Bây giờ, nếu xác Chúa không có ở trong mộ, thì chúng ta phải hỏi, “Xác đó đã đi đâu, và làm thế nào để nó có thể đến đó?”

Nếu Chúa Giêxu đã không sống lại từ cõi chết, thì phải có ai lấy xác. Hãy để ít giây để chúng ta suy nghĩ về điều này. Không thể những người theo Chúa có thể làm việc này vì đã có một đội lính La-mã tinh nhuệ đã được lệnh canh giữ trước cửa một cách chặt chẽ. Cũng có một hòn đá lớn chặt trước ngôi mộ; Nếu họ cố thử dời hòn đá, thì các quân lính La-mã sẽ nghe tiếng họ và sẽ ngăn chặn họ. Chúng ta phải hỏi chính chúng ta rằng tại sao lại có những quân lính La-mã tại đó.  Người Pha-ra-si đã nhớ lại lời tuyên bố của Chúa Giêxu rằng ba ngày sau Ngài sẽ sống lại, vì thế họ đã thỉnh nguyện Phi-lát cho lính canh giữ ngôi mộ để giữ không có ai thế thể cắp xác.

Và nếu kẻ thù của Chúa Giêxu cắp lấy xác Ngài, thì tại sao sau đó họ đã không chứng mình Ngài vẫn chết? Không, điều thật sự là, và sẽ luôn là sự thật, đó là Chúa Giêxu đã sống lại từ cõi chết và bước ra khỏi ngôi mộ. Ngôi mộ trống là điều không thể nào có thể khước từ được.

 

Emmanuel,

Hội thánh Báptít Englewood

 

Trở về tất cả những thư gửi bạn, xin bấm vào đây

© COPYRIGHT 2001 ALL RIGHTS RESERVED VIETCHURCH-CO.ORG