VIETNAMESE GRACE EVANGELICAL BAPTIST CHURCH

HỘI THÁNH BÁP TÍT ÂN ĐIỂN

COLORADO

www.vietchurch-co.org

Hội Thánh Báp-tít Ân Điển - Codorado hân hạnh chào đón quí vị ghé thăm trang nhà.

Trang nhà (Home)Bài giảng (Sermon)Sinh hoạt (Activities)Hình ảnh (Photos)Thắc mắc (Questions)Liên kết (Link)Bản đồ (Map)

SINH HOẠT

   

 

Thứ Tư:

-   Học Kinh Thánh và Cầu nguyện: Từ 8:30 pm - 9:30 pm

 

 

Thứ Bảy:

- Nhóm thanh niên lúc 7:30 pm tại tư gia gồm có: Sinh hoạt thành niên theo lịch trình dưới đây, ca ngợi Chúa, thông công.

 

  10-08-2011:  Nhóm tại nhà anh chị Bảo & Nhung

 

  Câu gốc:  Rô-ma 8:38-39 "Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta."

 

  Đố Kinh Thánh: Ê-sai 51-55

 

Chúa nhật:

- Trường Chúa Nhật: 9:30 pm - 10:15 pm

- Thờ phượng, Sinh hoạt thiếu nhi: 10:30 pm - 12:00 pm

   

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THANH NIÊN

Ngày

Chủ đề
Ngày
Chủ đề