VIETNAMESE GRACE EVANGELICAL BAPTIST CHURCH

HỘI THÁNH BÁP TÍT ÂN ĐIỂN

COLORADO

www.vietchurch-co.org

Hội Thánh Báp-tít Ân Điển - Codorado hân hạnh chào đón quí vị ghé thăm trang nhà.

Trang nhàBài giảngSinh hoạtHình ảnhThắc mắcLiên kếtBản đồ

TRANG GIẢNG LUẬN

   

 

Muốn nghe bài giảng, quí vị cần tải và cài realplayer miễn phí 

 

Mục sư Nguyễn Quốc Thái
- Trật Phần Ân Điển - (Hê-bơ-rơ 12:15)
- Ngày Tốt Lành - (1 Phi-e-rơ 3:12)
- Không Lo Lắng - (Luca 12: 22-31)
- Cách Giải Quyết Nan Đề - (Đaniên 6:1-23)
- Ba-na-ba, Con Trai Của Sự Yên Ủi - (Công vụ 4:36)
- Amen - (2 Cô-rinh-tô 1:20)
- Ai thật sự đẩy - (Phi-líp 2:12-17)

 

   

Mục sư Dave Anderson
-
Hai Loại Người - (Mác 8:11-29)
- Tấm Lòng Dâng Hiến - (Mác 12:38-44)
- Sự Thương Khó Của Chúa Giêxu - (Mác 14:32-51)

- Hội Thánh Ê-phê-sô - (Khải-huyền 2:2-7)

- Sự Thánh Khiết Của Chúa - (Êsai 6:1-4)

- Sự Thay Thế Vĩ Đại - (Ga-la-ti 2:15-19)

- Xưng Công Bình Bởi Đức Tin - (Rô-ma 3:1-20)
- Tin Cậy Chúa - (Rô-ma 4)
- Thượng Đế Của Sự Đổi Mới - (Khải-huyền 21:5) - (Sứ Điệp Đầu Năm 2006)
- Luật Pháp Và Cơ-đốc-nhân - (Rô-ma 7:1-13) 

- Sống Trong Thánh Linh - (Rô-ma 8:5-13)

- Không Còn Sự Đoán Phạt Nào - (Rô-ma 8:31-39) 

- Quan Hệ Với Đấng Christ - (Rô-ma 10: 1-13)   

- Anne, Người Đàn Bà Cầu Nguyện - (1 Samuên 1:1-28) 

- Mặc Lấy Đấng Christ - (Rô-ma 13:8-14)

- Sống Theo Lời Chúa - (Rô-ma 16:1-16)

- Vũ Khí Của Ma Quỉ -  (1 Ti-mô-thê 1:8-11)

- Hội Thánh Địa Phương - (1 Ti-mô-Thê 1:18-20)

- Phẩm Cách Người Hầu Việc Chúa - (1 Ti-mô-thê 3:1-7) 

- Giáo Lý Khiêm Nhường - (1 Ti-mô-thê 4:1-6)

- Sự Đầy Đủ Của Đấng Christ - (Thi-thiên 23)

- Sự Chết Trong Sự Chết Của Đấng Christ - (Luca 22:66 - 23:25)

- Những Hình Ảnh Cuộc Đời Đavít - (1 Samuên 18-19)

- Cuộc Đời Đavít - (2 Sa-mu-ên 3-5)

- Lời Châm Ngôn Trên Của Cải - (Châm ngôn)

Mục sư Lê Văn Bắc
- Sự Thử Nghiệm - (Sáng-thế-ký 12:10)
- Mất và Còn - (Giăng 15:5)

- Điều Gì Đáng Giữ - (Sáng-thế-ký 25:27-34) 

Mục sư Lê Ngọc Vinh

- Tri Ân từ Mẫu - (Giăng 12: 1-8)

- Đời Sống Mới -_Phục Sinh  

Mục sư Võ Bá Thanh
- Sống cho Chúa - (Phi-líp 3:4-16)

- Người Được Chúa Chọn - (Ê-phê-sô 1:3-14) 

- Tạ Ơn Chúa - (II Cô-rinh-tô 9: 6-15)  

- Phép Lạ Dọn Đường Chúa Giáng Sinh - (Luca 1:26-38)  

- Giao Ước Tân Niên - (Ê-sai 59:21 - 60:1-10) 

- Mọi Sự Đều Trở Nên Mới - (2 Cô-rinh-tô 5:11-21) 

- Đầu Tư Đời Sống - (Luca 19:11-27)

- Thiên Chức Làm Cha - (Phục Truyền 6:4-12)

- Sự Phấn Hưng - (Giô-ên 2:17-21) 

- Cuộc Đua Thuộc Linh - (Hê-bơ-rơ 12:1-4)

- Đầu Tư Vào Nước Trời (Ma-thi-ơ 6:19-21)

- Si-mê-ôn Tìm Kiếm Chúa (Luca 2_25-35)

- Đời Sống Đắc Thắng (I Giăng 5:1-5)

- Đắc Thắng Nghịch Cảnh (2 Sử-ký 34:1-7)

- Vui Mang Thập Tự (Hê-bơ-rơ 12:2) Sứ Điệp THƯƠNG KHÓ 2008

- Những bước đi Xuống Của Phi-e-rơ (Luca 22:54-62)

- Đối Diện Với Bão Tố (Ma-thi-ơ 8:23-27)

- Nhờ Cậy Chúa (Giê-rê-mi 17:5-9)

- Sống Trung Thành (Đa-ni-ên 1:1-21)

- Đời Sống Biến Đổi (Rô-ma 12:1-12)

- Cơn Mưa Phước Lành (Ô-sê 10:12-13)

- Cảm Tạ Theo Ý Thánh Chúa (Gióp 1:1-22)

- Đấng Ban Bình An (Ê-sai 9:5-6)

- Thực Hành Đại Mạng Lệnh (Ma-thi-ơ 28:16-20)

- Đặc Ân Dâng Hiến Cho Chúa (Ma-la-chi 3:7-12)  

- Hiệp_Nguyện_Chiến_Thắng_Quân_Thù (Xuất 17:6-16)

 

Pastor Jason Helveston

- Thấy Chúa Khi Ngài Khó Tìm (1 Sa-mu-ên 17)

- Hội Thánh Trong Sự Hầu Vịệc Chúa (1 Thessalonians 1-10)

- Sự Từ Bỏ (Abandon) - Ga-la-ti 1:1-10

- Biết Mục Đích và Hiểu Tin-lành (Knowing purpose & gripping the gospel)-Gal 1:11-24

- Sự Giáng Sinh (Advent) - (Giăng 1:1-13)

- Trở Về Với Chúa và Hiểu Tin-Lành (Returning to God & Gripping Gospel) - Gal 4:8-20

- Chúng Ta Được Biến Đối Khi Chúa Chọn Chúng Ta - (1 Sa-mu-ên 16)

- Ngôi Mộ Trống (Empty) - (Luke 24:1-12)

 

Mục sư Trần Đình Hân
- Trong Tay Cha - (Luca 23:46)  Sứ điệp Thương Khó 2009

 

Nếu quí vị nghe những bài giảng và muốn có CD để nghe thêm hay là tặng cho người thân,
xin liên lạc với chúng tôi tại trang nhà, chúng tôi sẽ gởi tặng quí vị.

Muốn nghe bài giảng, quí vị cần tải và cài realplayer miễn phí 

 

© COPYRIGHT 2001 ALL RIGHTS RESERVED VIETCHURCH-CO.ORG